Skip To Main Content

Landing Nav

Breadcrumb

Sobre nosaltres

Agora Princess Margaret International School és un col·legi privat internacional, fundat en 1967, situat en el barri d´Horta-Guinardó de Barcelona. Agora Princess Margaret International School és un col·legi IB (International Baccalaureate). Formem part del conjunt d'escoles reconegudes mundialment pel Batxillerat Internacional. Va ser el primer col·legi a la ciutat de Barcelona a obtenir la certificació oficial dels programes PEP i PAI del Batxillerat internacional.

Agora Princess Margaret International School va néixer l'any 67 com un col·legi anglès en un moment en què majoritàriament s'estudiava francès a les escoles. Així va començar els seus gairebé 60 anys d'història, sent pioner en el model lingüístic.

Agora Princess Margaret International School és un centre internacional de referència a Barcelona, orgullós del seu arrelament i integrat en el singular barri barceloní. Amb un esperit creatiu i proactiu que fa que el que ens defineix no sigui només el que som sinó el que volem ser. La nostra mesura ens permet oferir una atenció individualitzada, familiar i accessible als alumnes, comprenent les seves necessitats i personalitzant la seva educació. Creem ambients pròxims òptims per a un aprenentatge intensiu, participatiu i transdisciplinar.

El seu caràcter internacional es distingeix fonamentalment per oferir una veritable educació multilingüe on les llengües vehiculars són l’anglès, el català i el castellà, a més d'oferir el xinès mandarí i el francès com a activitat extraescolar. Una internacionalitat que també s’aconsegueix amb el foment dels intercanvis, les estades a l’estranger i la participació en esdeveniments i activitats internacionals al llarg del curs acadèmic. Cal remarcar que el col·legi forma part del grup educatiu Globeducate, amb més de 60 col·legis en 12 països i 4 continents, això facilita la participació dels alumnes en una oferta acadèmica cultural molt extensa.

La nostra metodologia

Els Col·legis del Món del IB comparteixen una filosofia comuna: un compromís amb una educació internacional rigorosa i de qualitat que considerem transcendental per al desenvolupament dels nostres alumnes.

El IB és un mètode innovador i internacional que requereix una contínua formació del cos docent, obtenint resultats a èxit clars i palpables. Hem estat el primer col·legi a Barcelona a obtenir la certificació oficial del PEP (Programa de l'Escola Primària), que cobreix les etapes d'infantil i Primária, on vam obtenir 5 esments especials, 3 de les quals destaquen l'excel·lent cohesió de tot l'equip de treball de l'escola i també del PAI (Programa dels Anys Intermedis) que cobreix l'etapa de l'ESO.

Pertànyer al IB és un orgull i una responsabilitat. Aquest programa innovador requereix l'esforç i la cohesió de tot l'equip docent.
L'objectiu dels programes IB és convertir a l'alumne en el centre de l'aprenentatge
i treballar amb l'objectiu de descobrir el talent que té cadascun d'ells, a més, se senten motivats per a aconseguir una recerca constant, oberta, ètica i entusiasta d'aprenentatge i nous coneixements. Busquem el seu creixement acadèmic i personal. L'alumne és protagonista del seu aprenentatge.

Famílies, Alumnes, Professors i Exalumnes 

Famílies

En Agora Princess Margaret International School, entenem que la família és un component essencial en el viatge educatiu dels nostres alumnes. La nostra filosofia se centra en fomentar la comunicació per a construir un ambient de confiança, enfortint els llaços de manera pròxima, personalitzada i adaptada a les necessitats individuals de cada estudiant i la seva família.

La relació família-col·legi és bàsica per a fer possible el gran principi de confiança, imprescindible entre els uns i els altres. Ens centrem en educar al terreny acadèmic, en desenvolupar les persones per formar part del món, sempre sense deixar de banda els valors que volem transmetre. Procurem que l’alumne tingui una llibertat responsable i que accepti i assumeixi les seves responsabilitats i les conseqüències dels seus actes, que sigui capaç d’analitzar els esdeveniments del seu entorni i que aprengui a tenir autocontrol i autodisciplina.

L’objectiu d’Agora International School és desenvolupar un lligam harmònic, mitjançant el qual les famílies siguin conscients de cadascuna de les decisions que afecten l’alumne i coneguin perfectament el funcionament del centre.

Promovemos el desarrollo del pensamiento crítico para que sean capaces de analizar su entorno y fomentamos la creatividad e imaginación como habilidades fundamentales para la vida. En Agora Princess Margaret International School, trabajamos en conjunto con las familias para preparar a nuestros estudiantes para un futuro lleno de éxito y contribución positiva a la sociedad.

Alumnes

Una escola són els seus alumnes. Per això és necessari que s’hi sentin a gust, que els objectius del centre siguin els seus i que puguin participar en l’evolució de l’escola. Aportant, participant i formant-ne part. Per fer-ho, han de poder comptar amb els canals de participació propis i amb el recolzament del centre.

Els alumnes creixen en un entorn en què es dóna importància a la internacionalitat i al plurilingüisme que els permet conèixer diversos idiomes i valors i obrir la seva ment de forma tolerant i respectuosa.

L’objectiu és que els alumnes de Princess Margaret International School estiguin orgullosos de formar-ne part.

Professors 

A Princess Margaret International School parlem d’educadors abans que de professors. La seva funció principal ha de ser educar en la motivació: estimular l’activitat dels alumnes i ajudar-los a obtenir hàbits i actituds que les capaciten per a la vida. L’educador ha de ser capaç de transmetre a partir de les seves vivències i adaptant la seva didàctica a la singularitat de cada alumne. Partint sempre dels coneixements previs (els nens saben moltes coses més de les que pensem que saben) i donant a l’alumne el protagonisme prioritari en el seu aprenentatge.

La feina dels educadors és més que una feina és una vocació.

Exalumnes

Una escola són experiències que et marquen per sempre, i en una escola els alumnes hi viuen algunes de les experiències més importants de la seva vida. Les experiències viscudes les recordarem per sempre, formaran part de nosaltres i faran que un dia siguem com vam somiar que seríem o fins i tot encara millors. Havies pensat que un dia series com ets avui?

Els ex-alumnes de Agora Princess Margaret International School són part de la nostra comunitat, valorant-los activament, ja que ells han format part i contribuït al desenvolupament del nostre projecte educatiu.