Skip To Main Content

Aprendre idiomes

Aprendre idiomes

Cada vegada és més palès que la persona que domina l’anglès té més facilitat per viatjar, més avantatges acadèmics, més oportunitats de treball i pot relacionar-se en aquest món globalitzat. És evident que l’anglès, com a idioma i eina de comunicació, forma part de la cultura contemporània dels nostres fills. No obstant això, aprendre anglès a edats primerenques reporta encara més beneficis en el cervell que els evidents.

Nombrosos estudis de recerca publicats a How Languages are learned d’Oxford University Press apunten que l’estudi de l’anglès com a llengua estrangera a edats primerenques millora la competència comunicativa, fomentant l’aprenentatge d’altres idiomes, fins i tot el matern. A més, es facilita una educació globalitzada, obrint una finestra al món sociocultural de l’idioma que s’està estudiant.

Entrem en matèria: per què és important començar amb l’anglès abans dels 6 anys? Investigacions del camp de la Psicologia i Pedagogia es refereixen a la importància de començar a edats primerenques ja que el cervell de l’infant és molt emmotllable i susceptible a nous aprenentatges (‘Aprendre Idiomes’ ed. PAIDÓS). Això es deu altri que en els primers anys de vida del nen el cervell va estructurant els diferents nexes entre les seves neurones. Si durant aquest primer procés el nen comença nous aprenentatges com en aquest cas l’ anglès l’ infant es beneficiarà de dues formes. La primera perquè el seu cervell seguirà augmentant les seves connexions neuronals i la segona perquè podrà aprendre a un ritme més ràpid i amb més facilitat.

A més, s’uneix el fet que a aquestes edats s’aprèn millor ja que no hi ha pressions de treball, economia, familiars o altres preocupacions que puguin entorpir l’aprenentatge. I és per això que l’ aprenentatge de llengües estrangeres a primerenca edat millora considerablement el desenvolupament cognitiu, i per tant els infants que aprenen anglès des de la primera infància demostren diversos avantatges cognitius respecte als infants que no ho fan. Posem un exemple pràctic, un nen bilingüe aprèn més ràpid que un objecte és el mateix, encara que s’anomeni de dues formes diferents en diferents llengües. Casa continua sent casa en anglès quan diem house.

Aprendre idiomes abans dels 6 anys afavoreix les habilitats de comunicació i el desenvolupament cognitiu

Aprendre un idioma es considera un problema cognitiu de resolució d’ una activitat més que una activitat lingüística en si, segons una recerca publicada a la revista científica Pedagogia Magna. S’ ha demostrat que l’ aprenentatge d’ una segona llengua essent petit afavoreix considerablement diverses habilitats com el pensament crític, la flexibilitat de la ment i la creativitat. Aprendre anglès aviat té més oportunitats per desenvolupar una pronunciació i entonació molt similar a la nativa d’aquesta llengua. L’ estudi de llengües estrangeres també ha demostrat tenir efectes positius sobre la memòria i capacitat d’ escolta, fins i tot l’ ajudarà a parlar, escriure, llegir i expressar-se millor en la seva llengua materna.

Altres estudis sostenen que els nens que estudien idiomes obtenen millors resultats matemàtiques que els estudiants que comencen a aprendre després, fins i tot quan aquests tenen més hores d’instrucció matemàtica.

Beneficis per al cervell de l’infant a llarg termini

Un dels beneficis a llarg termini d’aprendre un altre idioma és que sempre s’està aprenent i per tant, es manté d’aquesta manera el cervell actiu. A conseqüència d’això, estudis recents mantenen que l’aprenentatge d’una llengua estrangera pot retardar la malaltia de l’Alzheimer, per aquesta mateixa raó, ja que el cervell es manté actiu i per tant es continuen regenerant les connexions neuronals.

Tanmateix, ens preguntem quina és l’edat òptima per començar l’ensenyament d’una llengua estrangera. Responent a això, molts experts diuen que la millor edat oscil·la entre els 3 i 6 anys.

Un projecte educatiu multilingüe

Per aquestes raons, a Princess Margaret International School oferim un projecte educatiu multilingüe, amb immersió lingüística més enllà de l’anglès, que permet a l’alumne dominar les tres llengües, totes dues existents a Catalunya i l’anglès, al mateix nivell, per tal de dominar la llengua en totes les seves àrees (comprensió lectora i auditiva, expressió escrita i oral). Els nostres alumnes aprenen a llegir i escriure amb eficàcia i rapidesa utilitzant el programa Read Write Inc. Phonics. Un cop poden llegir amb precisió i velocitat, passen als llibres de lectura i de gramàtica. Un cop completat el programa, els alumnes es preparen per als nivells de Cambridge de Young Learners (A1) i Main Suite exams (A2-C1) des de 2n de primària fins a 4t d’ESO.

Per completar el programa lingüístic, els nostres alumnes més grans disposen d’estades d’estiu a New Forest i a Liverpool en funció del seu nivell d’anglès i edat.

Aprendre anglès abans dels sis anys ofereix a més de beneficis neuronals, cognitius i lingüístics un benefici cultural. L’ infant bilingüe desenvolupa una activitat i entesa global. Els nens en els primers anys que es troba al col·legi estan oberts a idees de comprensió mundial. D’ aquesta manera l’ estudi de l’ anglès en el nostre cas, o d’ una altra llengua estrangera, pot servir com a vehicle important per ampliar els seus punts de vista i raonament des d’ un punt de vista intercultural. Els psicòlegs afirmen que en aquestes edats els nens passen per etapes de desenvolupament importants. «Els nens estan en el procés de passar de l’egocentrisme a la reciprocitat, i la informació que reben abans dels 10 anys d’edat és crítica en aquestes fases.

Per què aprendre idiomes abans dels 6 anys?

L’ aprenentatge d’ anglès com a llengua estrangera a edats primerenques, més que aprenentatge és la pròpia adquisició de la llengua, millora la competència comunicativa en aquesta llengua estrangera, però també en la llengua materna en entendre l’ infant a través del procés d’ aprenentatge el llenguatge com un fenomen i aprendre a utilitzar les parts que conformen aquest fenomen d’ una forma pràctica. A més, aquest aprenentatge incidirà sobre el desenvolupament de funcions cognitives i socio-personals que l’ ajudaran tant en la seva formació acadèmica com en la personal. Però a més mitjançant l’ estudi d’ idiomes els infants adquireixen una eina útil per entendre nous reptes en el seu futur, tenint l’ oportunitat d’ ampliar el seu pensament cognitiu i adquirir una consciència i coneixement més global.

Aprendre idiomes

 

¿Te ha gustado este artículo?

Ahora puedes conocer nuestro proyecto educativo reservando una visita con la responsable de admisiones y haciéndole todas las preguntas que quieras. 

Reserva tu visita personalizada

Suscríbete a la Newsletter

Últimas Publicaciones

No post to display.